I am

I am and you are,

yes, yes, yes,

those are we,

ja, ja, ja,

det är vi

Green

those are the colors of our eyes

our eyes, eyes, eyes

Gröna,

det äro ögonen,

ögonen, ögonen, ögonen,

Sweden

is our home

our home, home, home

Sverige är vårt hemland,

vårt hemland, hemland, hemland

Unbalanced,

me and you in the world we live in,

me and you in the world, me and you in the world, me and you in the world,

Obalanserad,

är både jag, du och världen vi bor i,

världen, du och jag, världen, du och jag, världen, du och jag

Laughing,

We’d like to do that everyday,

laughing with you everyday,

while we improve the world,

together everyday,

Skrattar,

gör vi gärna varje dag,

skrattar gärna med dig varje dag

Medan vi förbättrar världen,

tillsammans varje dag…