Egoist

“Vi ska aldrig bli som ni.” “Bered en väg för en ny terrorist.” “Runt om i Sverige glöder en bokbol.” “Nu är hat okej, om det riktas mot rätt håll.” Är en del av det som Kent, the band sjunger i låten Egoist.