Hatad för mindre

Jag känner mig hatad. Men i förrgår var sista dagen för F-varning till elever som ligger efter. Om jag inte gör F-varning och eleven får F 10 december när betygen sätts, då är jag inte sjysst. Då har eleven inte en rimlig chans att ändra ett satt betyg. Nu har eleven en hel månad på sig att göra klart. Jag är sjysst. Jag är skyldig att ge eleverna en chans. Eftersom vissa kunskapskrav inte uppfyllts för seniorerna i tidigare årskurser så måste jag sätta F-varning för om inte kunskapskraven är uppfyllda så finns inte underlag för ett E i betyg. Eleven måste således prestera på den kursen som jag har skräddarsytt. Det är inte orimligt att hinna mina uppgifter. Det är gott om tid. Eleven ska hinna. Jag har bara ett projekt per årskurs. Det är betygsgrundande. Jag har F-varnat halva skolan. Någonstans måste gränsen dras. Datumet sattes av skolan. Jag har tummat på projektplanen och gett eleverna mer tid än planen medger, eftersom jag vet att det alltid går åt mer tid. Jag har planerat 1/3 av tiden, dvs. eleverna har haft 2/3 mer tid än de egentligen ska ha. Detta eftersom jag är van att leda projekt. Det tar alltid mer tid än du planerar. Jag delar upp tid i tredjedelar. Eleverna har haft tillräckligt med tid. Nu när jag F-varnat otroligt många elever, så är ju inte alla F-varningar samma substans. En del har inte gjort något, medan andra saknar en uppgift. Saken är att tiden drar ihop sig och om två veckor ska projekten vara klara. Det finns alltså risk att eleven inte klarar E om den inte levererat minikravet hittills, alltså måste eleven få veta det. Allt annat är inte sjysst. Men rektorn blir ju bestört över att jag måste varna så många. Saken är att jag arbetar i projektform och skolans lagar och förordningar fungerar inte så bra på projektformen, men jag måste ändå följa reglerna som finns. Alltså måste jag varna eleverna som jag inte har fått in tillräckligt med betygsunderlag för. Nu skäller elever, lärare och rektor på mig. Känns inte så sjysst. Jag tycker inte att det är svårt att på 15 ggr hinna 5 uppgifter. Det är inte svårt att på 15 ggr hinna tre uppgifter. Det är inte svårt att på 15 ggr hinna 5 uppgifter. Jag har F-varnat de som inte hunnit 3-4 uppgifter hittills. Det finns inte tillräckligt med kunskapskrav uppfyllda utan dessa uppgifter. Jag har bara eleverna en termin per läsår. Jag måste hinna med kunskapskraven. Jag har gjort enkla uppgifter, som innefattar kunskapskraven. Men du måste göra dem, annars har jag ju inget betygsunderlag. Om inte det finns tillräckligt med betygsunderlag, så måste jag ju informera dig om det. Otacksamt och vara lärare. Som att det är mitt fel. Folk försöker göra elevens brister till lärarens. En elev måste också ta ansvar. Läraren finns där. Kan svara på dina frågor, men du måste ställa frågorna. Läraren förklarar och visar, tills du förstår. Jag kan bara motivera eleven. Men om elever säger att allt är bra och att de gör det dem ska, ska jag säga: Du ljuger? Det blir ju konstigt. Jag måste lita på elevens ord. Sen ser jag ju om det är sant eller inte på inlämningen. Elever säger att de “slarvat bort”, “tappat bort”, men hade gjort. Nej ni, jag måste F-varna eleverna. Bortförklaringar ska inte kunna ge dig ett betyg. Du måste ju leverera. Jag kan inte sätta betyg på luft, men det verkar både elever, rektorer och föräldrar tro.

Bildkälla:

pixabay.com

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , ,