Bra halvvecka

Två trevliga lektioner, som student och tre bra dagar som lärare. Det är min vecka hittills. Imorgon en lätt torsdag och på fredag ännu lättare fredag. Fast då ska jag sitta ned och F-varna alla elever som ligger efter. Fredagen blir således den dagen jag skriver alla mina F-varningar till elever som inte lämnat in sina uppgifter. Administrationsdag. Sånt jag som lärare måste göra. F-varning ges till elever som inte har tillräckligt med betygsunderlag inrapporterat. Dvs. jag saknar underlag för att kunna ge minst betyget E. Rektorn såg lite bekymrad ut, men jag måste göra det nu, för vi är redan i november. Eleverna har haft tid att lägga upp sitt material och slutet av november ska projekten vara klara. Så F-varningarna måste ut nu, så eleverna har chans att ta igen det som de inte hunnit med. Så eleverna också förstår att inlämningarna är nödvändiga för att kunna få betyg.

I övrigt så har det gått bra i min undervisning. Har stöd i klassrummet med en klass och det fungerar bra med stöd i klassrummet. Det är jag otroligt tacksam för. Jag kommer få det stödet hela höstterminen. Jag har nya klasser i vår. Jag har mina elever en termin per läsår. Alla andra klasser har jag helt själv. I vissa klasser finns sk pedagogiska assistenter, men de har inte klassansvar utan elevansvar, i övrigt undervisar jag helt själv och jag har helklasser. Jag är inte trött när jag kommer hem. Varken fakultet eller elever tar min energi. Det är jag otroligt tacksam för. Otroligt tacksam för. Jag trivs på mitt jobb nu. Jag har också hittat några kollegor som jag trivs bra med.

Categories: Tags: , , , , , , , ,