Okonventionella metoder

Jag är en modern lärare. Det har jag förstått. Jag utgår från kunskapskraven och gör en projektplan för mina elever, som täcker in alla kunskapskrav. Varför göra det omöjligt svårt och tråkigt? Elevinflytande och valfrihet, men ändå uppfylla kunskapskraven är väl bra? Men inte passade jag i forskarmallen, så som de valt att undersöka vilka kunskapskrav vi uppfyller och i vilken omfattning. Fick krysta mig till resultaten. Det blir ju konstigt när jag valt ett projekt. Jag är okonventionell. Jag arbetar modernt och utifrån LGR11, så jag inte drunknar i jobb och eleverna klarar av att göra något och lära sig något under den terminen jag har dem. Alla krav på en termin. De ska ju ha slutbetyg också i sista årskursen. Dem måste jag täcka in alla kunskapskrav på, eftersom jag inte känner till elevernas tidigare kunskapsnivå mer än allmänt. Nåväl. Jag förstår att jag är mer en designer än något annat. En som skräddarsyr efter kundens behov. Sån är jag i verklighetens företag också. Jag levererar efter en kravspecifikation och jag driver mitt skolarbete som en kravhanterare. Vad är egentligen skillnaden? De traditionella lärarna gör inte så… men det är så här jag lärt mig… på min praktik i mina andra ämnen.

Categories: Tags: , , ,