Hemtenta eller salstenta?

Är detta en avancerad fråga, eller? Har vi hemtentamen eller salstentamen? Jag har verkligen begärt ett tydligt svar, men har fått förvirrande svar. Administratören skickar länk till schema och där står det hemtentamen, klart och tydligt. Trots det får jag fortfarande svaret att det är salstentamen från kursledaren. Kursadministratören säger hemtentamen. Känns som kursadministratören borde har rätt och det känns konstigt om de helt plötsligt bytt till salstentamen när jag ska gå kursen. Då kommer jag bli konspiratorisk. Då är det i maskopi mot mig. Så det är nog bäst för universitetet att schemat stämmer och att det är en hemtentamen, det var vad jag blev lovad när jag frågade om kursen tidigare i somras. Jag behöver en hemtentamen. Så det är nog administratören som har rätt, får vi hoppas. Jag är ganska säker på att min kursledare är förvirrad och administratören har full koll.

Categories: Tags: , , , , , , , , , ,