Differentiering av invandrare i media

I dagens Aftonbladet TV differentieras invandrare från “etniska svenskar”, så som fd Statsministern Reinfeldt hade uttryckt sig om de som är sk. “äkta svenskar”, genom att kalla dem svenska och danska medborgare i nyheterna. Om det varit en “äkta svensk” så hade det bara hetat svensk och dansk i media. Aftonbladets journalister känner behov av att differentiera dem från “äkta svenska” genom att poängtera att de bara är medborgare, du vet en som inte är infödd svensk till svenska infödda svenskar i några generationer bakåt. Det är så det fungerar, strukturell diskriminering i samhället, ett behov av särskiljning och differentiering. Så terrormisstänkta dansken och svensken måste differentieras ut från de äkta svenskarna i nyhetsrapporteringen.

Så gott folk, alla invandrare och ättlingar till nyinvandrare, vårt medborgskap har inte samma värde propageras i svensk media, det är bara ett medborgarskap, det gör oss inte till “äkta svenskar”. Så är det nog, tack Aftonbladet, som påminner oss invandrare om att vi bara är 2-hands svenskar. Used and abused.

Källa:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yBL0r/dansk-och-svensk-terrorgripna-i-turkiet

Advertisements

Published by: humane living

I am a driver, not just a bystander. I don't want and I don't take passangers. You may read as a reader and let your role be as a reader and commenter. No more than that. My art stays here, with me, don't copy, don't quote, don't reblog, I claim all my copyright rights according to Swedish law according to Upphovsrättslagen, so look and listen for free here on my property only, thanks. You accept the terms if you visit this site. This is my cyberspace and you are the visitor. Have a nice experience. I react, when seeing, through the democratic power of the word. Use none violent actions to change the world.

Categories Bad thingsTags, , , , , , , , , , 2 Comments

2 thoughts on “Differentiering av invandrare i media”

  1. Är det inte en variant på amerikanernas ständiga rapportering om hudfärg i media? Det verkar lite så. Segregering som de kommer undan med.

  2. SwedishSquadleader Ibland kan media vilja differentiera. Ibland gör dem det medvetet och ibland är det slentrian pga hur samhällsstrukturer fungerar. Ibland kanske media inte ens reflekterar över det, eftersom det kan vara något som inbjuds i rådande samhällsstrukturer. Vem som helst kan differentiera och det kan vara medvetet eller omedvetet. Att vilja påpeka något visst kan ge ett behov av att differentiera. I detta fall kan det mycket väl vara medvetet. Vad gäller hudfärgsrapportering från USA, så är jag inte så insatt, men visst har jag sett Amerikansk media rapportera hudfärger, så jag antar Amerikansk media har ett behov av att visualisera hudfärg. Orsakerna till visualiseringen av hudfärg i Amerikansk media vet jag inte, eftersom jag inte är insatt i Amerikansk media.

Comments are closed.