Karolinska ett fel toppstyrt skrytbygge

Jag läser en artikel i DN om att Karolinska genomfört fler modeller att jobba efter. Som vanligt vill organisationen inte följa några modeller. Det har inte velat det historiskt sett heller, ni vet det politikerna bestämmer. Det går inte i den där organisationen. De som pinkat revir inom Karolinska fortsätter att pinka revir. Det är som en inre maktkonflikt inom sjukhusets väggar. Det handlar om politik och inte om politiker. Det handlar om de inre organisatoriska bristerna på samarbetsformer. Det går inte att jobba i en organisationen med organisatoriska förändringar om folk i organisationen skriker. Precis som artikeln i DN så är det läkarfacket som skriker nu. Jag säger inte att det inte är bra eller dåligt. Jag bara säger att styrningen fungerar inte, för då skulle inte folket skrika. Styrningen fungerar inte och kommer aldrig att fungera. Sparka alla på Karolinska. Gör om hela Landstinget. Låt folk söka om varje jobb. Det behövs en ny organisation. En mer reell makt förankrad i verksamheten. En forskningsanknuten verksamhet. Väl förankrade metoder, anpassade för verksamheten. Men när organisationen skriker beror det på dålig kommunikation i båda leden. Den ena vet inte vad den andre gör. Kanske vill dem samma sak, eller så står de långt ifrån varandra? Oavsett vilket så fungerar inte organisationen och styrningen på Karolinska. Nu är det konsulterna för en ny vårdmodell för värdebaserad vård som är problemet, enligt DN. Kanske känner de sig förbisedda? En vanlig anledning är att personalen inte  engagerar sig åt sådant arbete. Nu vet jag inte hur det är i det här fallet. Men ibland kan mycket ha förankrats med de som engagerat sig, men då kan det brista i att kommunicera ut till de andra i organisationen vad som har gjorts innan policies rullas ut. Oavsett vilket så verkar inget fungera med styrningen, varken där jag jobbade eller det dem skriver om i DN. Hade styrningen fungerat, så hade alla aktiviteter kommunicerats ut ordentligt, så ingen känner sig förbisedd. Men dålig styrning brukar resultera i ogenomtänkt styrning och några led senare i protester från ex personalen.

Källa:

http://www.dn.se/sthlm/lakarfacket-pa-nya-karolinska-kraver-stopp-for-ny-vardmodell/

Advertisements

Published by: humane living

I am a driver, not just a bystander. I don't want and I don't take passangers. You may read as a reader and let your role be as a reader and commenter. No more than that. My art stays here, with me, don't copy, don't quote, don't reblog, I claim all my copyright rights according to Swedish law according to Upphovsrättslagen, so look and listen for free here on my property only, thanks. You accept the terms if you visit this site. This is my cyberspace and you are the visitor. Have a nice experience. I react, when seeing, through the democratic power of the word. Use none violent actions to change the world.

Categories PoliticsTags, , , , , , ,