Den amerikanska vågen

Vi hade en Arabiska vågen, nu ser vi den Amerikanska vågen. En Trump seger är ett tecken på ett utbrett Amerikanskt missnöje. Den amerikanska vågen kan vi säga. Amerikanerna är trötta på fattigdom, arbetslöshet, torka, missväxt, sämre ekonomi helt enkelt. De tycker tillika att USA ska ses som ett företag och drivas av en företagsledare. Någon som kan få den inre Amerikanska ekonomin att blomstra. På bekostnad av vad? Miljön? Rika Amerikaner är en kostnad för miljön, för de är bilburna folket och de använder fossila bränslen i stor utsträckning. Om Amerika ska blomstra så behövs kampanjer för ett grönt Amerika. De ska sporra en grön ekonomi. Ett sunt liv. Ett liv bra för planeten, för alla på planeten, såväl natur, hav, djur och människa.

Amerikanerna behöver inte mer masskonsumtion. Människor behöver grön, ekologisk mat, ett hållbart liv, med härliga naturupplevelser och inte mer masskonsumtion. Hoppas Amerikanerna begriper det. Att rösta på Trump kan ju vara ett bevis för att dem inte förstår det… Trump kan gå över lik för att nå sitt mål. Indirekt kan det ju vara bra i rollen som president, att kunna gå över lik, för en del beslut är dåliga oavsett vilket som tas. Då gäller det att tänka rationellt och inte emotionellt och välja det beslutet som gagnar flest människor. Jag är dock rädd för att Donald bara vill gagna Amerikaner och då ur ett kortsiktigt perspektiv. Att gagna Amerikaner – det är att inse att alla på jorden är på samma planet och allt hänger ihop. Något bra för ett annat land kan i slutledet vara bra för USA. Donald måste lära sig tänka globalt som president. Jag tror inte han kan det. Du måste hjälpa honom. Han behöver influeras av människor som kan tänka globalt. Allt hänger ihop och ibland upplever jag att vissa företagare kan vara lite dåliga på det. Jag tror Donald är dålig på det. Därför behöver han Amerikanernas hjälp och din hjälp, även oss som inte är och aldrig kommer att bli Amerikaner. Jag kommer aldrig bli Amerikan och jag kommer aldrig leva och bo i USA. Jag har inget sådant intresse. Däremot är jag intresserad av att veta vad dem gör, eftersom det påverkar mig. Allt de gör påverkar oss alla. Så enkelt är det.