Statistik

Jag kan inte läsa statistiken i min kurslitteratur på allvar. Det känns som om rasbiologin gått över till klassbiologi, klassamhällets differentiering. De mäter skillnader mellan arbetarklassen och de högre socialgrupperna i samhället och lägger in faktorn begåvning, med andra ord intelligens, fast de inte skriver det. Jag tycker det känns som samma stereotypa idiotstatistik som Sverige samlade om olika raser, men nu gömmer sig forskarna bakom socialgrupper i statistiken. Jag tror faktiskt inte vi kan mäta intelligens på det viset som de gör.  Begåvningstesterna på barnen mäter ju faktiskt bara just det vad de mäter. Om man inte haft samma förutsättningar i uppväxten så kan man inte mäta med samma faktorer. Det är ju korkat att tro att två olika sätt att prata i familjer kan resultera i samma kunskap. Det handlar ju inte om begåvning av naturen, det handlar ju om något inlärt. Känns som hela statistiken är urbota korkad. Jag blir bara så upprörd över slutsatserna som forskarna drar utifrån forskningen. Skit alltså, den här forskningen litar regering och riksdag på? Jag skäms, folk är så otroligt korkade. Jag tror inte arbetarklassens barn är mindre begåvade, men den här statistiken säger att de är det. Därav försöker de eliminera begåvningsfaktorn i statistiken, för att det inte ska vara avgörande för resultatet. Jag förstår det syftet, men problemet är ju att undersökningen i grunden är fel. Den borde aldrig gjorts på det sättet. Undersökningen är framställd ur ett “akademikerperspektiv”, där man kanske inte har sina signifikanta andra i hemmet som arbetarklass. Jag behöver mer information för att ens kunna dra slutsatser från statistiken. Jag blir bara sur när jag läser all dokumentation. Borde gå och lägga mig, så jag kan tänka på tentamen.

 

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , ,