KI och “rätt åsikter”

Beskow skriver i Expresssen om KI’s chefskultur. Att KI har en ifrågasättande kultur för de som vågar kräva redogörelser, fakta osv. kan mycket väl vara möjligt, eftersom Karolinska har sådana personer i chefsposition som beskrivs i Expressen.se och de hänger intimt samman med varandra, så visst tror jag att chefskulturen kan innefatta utskällningar osv.  på KI (Karolinska Institutet). Ifrågasätter du, så blir du säkert utskälld och ansedd obekväm. Jag tror på Beskow.

Källa:
http://www.expressen.se/nyheter/fiasko-for-karolinskas-stora-prestigeuppdrag/

Categories: Tags: , , , , , , , , , ,