Lönen inom vården är för låg

Sophämtare tjänar mer än undersköterskor. De utsätts för samma risker. De jobbar med kroppsvätskor, avfall, service m.m. Undersköterskor utsätter sig varje dag för olika sjukdomar och smittor. En patient spyr, nyser, kissar, bajsar och det skvätter. En patient diagnostiserad med en sjukdom som är smittsam? Får undersköterskor något risktillägg som andra riskyrken? Nej. De är fortfarande uruselt betalda. Jag tycker det är ett av världens farligaste yrken. De utsätts för smittor som kanske är obotliga, kroniska och ger men. Inte nog med det så kan jobbet vara tungt och de riskerar att skadas i sitt yrke. Tänk ovissheten att inte veta om du smittats, fast du använt handskar och skyddskläder. Att jobba inom vården kan vara ett farligt yrke. Du riskerar att skadas, bli sjuk och mycket annat. De riskerar också fysiska skador p.g.a. tunga lyft, farliga patienter osv. Ändå är undersköterskor fortfarande ett riskyrke som är lågbetalt, underbetalt faktiskt.

Det är farligt att vara undersköterska. Inte nog med det så får dem ingen vård när väl något händer, om du inte uppvisar symptom. Ingen vill stå för kostnaderna för läkare, provtagningar, ev. mediciner osv. Du kan vara smittad, men får inte veta, om du inte betalar själv, om du klarar av att hitta någon privat klinik som kan göra testerna. Skadestånd får dem inte heller särskilt ofta. Det är ett ganska otacksamt jobb som undersköterskor i Sverige gör lönemässigt och skadeståndsmässigt med tanke på vad de riskerar varje dag. De riskerar sina liv, sin familj och hälsan. Undersköterskorna i Sverige utsätter sig varje dag för risker, för att förbättra vardagen för många svenskar. Borde det inte ge bättre löner? Risktillägg? Rätt till skadestånd? Rätt till gräddfil i vården för behandling? Jo. Får dem det? Nej. Sverige värderar manliga yrken mer, fastän undersköterskans yrke är ett riskyrke.

Många jobbar också i osäkra anställningsformer som timvikariat och andra slags vikariat eller tillfälliga anställningsformer. De riskerar sina liv och sin hälsa, men världen värderar inte deras jobb som värdefullt i plånboken. Undersköterskor har lurats att drivas av sitt “kall” att vårda andra människor. Då är det okej att behandla dem hur som helst, eller? De som drivs av ett “kall” och känner ansvar vill ju jobba ändå, även om lönen inte speglar det, eller? Då är min fråga, hur viktigt är undersköterskans jobb? Om det är viktigt och yrket behövs, varför syns det då inte i plånboken och i anställningsvillkoren? Varför tillåts anställningar utan rättigheter? För att inom vissa kvinnodominerande yrken, så är du helt enkelt mindre värd, det syns i anställningsformerna och i plånboken. Bemanningsföretagen utnyttjar människor och kunderna, de kan reklamera undersköterskans insats, så bemanningsföretagen inte får betalt fullt ut, visste ni det? Undersköterskan har blivit en mobiltelefon, som kan reklameras. Så tänk själv, gå till ett korttidsvikariat, jobba häcken av dig på en plats du aldrig varit på. Sen blir du “reklamerad”. Vad hände nu då? Är inte detta ett tecken på ett sjukt samhällsklimat? Säg mig, är det inte det? Och de som reklamerar, vad tänkte dem? Idiotsystem. Att jobba inom bemanning är otacksamt, lågbetalt och en riktigt urusel osäker anställningsform. När du blivit “reklamerad”, hur länge har du då jobbat på bemanningsföretaget? Får du mer jobb sen? Får du ens ett betyg? Du har ingen rätt att få något enligt svensk lagstiftning, därmed vågar jag säga att arbetaren är en slit-och-släng-produkt som hunsas runt i Sverige. Svensk arbetsmarknad är orättvis och sjuk.

Tycker du inte det är dags att detta förändras? Skriv din åsikt!