Dikt – landet “lagom” som dödar essänsen av människan

489-free-vector-crowd-people-silhouettes-in-city
Jag sitter bara här,
vet att det finns mycket att göra här,
men finner mig inte att göra allt det där,
vill inte just nu,
vill bara vara här,
inte göra det där,
lusten infinner sig inte,
lusten finns inte,
lusten är borta,
melankolin biter taget,
vill bara vara där,
just nu,
måsten tär,
magens knivar skär,
sitter därför bara här,
tänker istället på allt det där,
förundrad över allt omkring,
lugnet finns inte,
idag har myrorna krypit under mitt skinn,
rastlös och trött,
intrycken för många,
på en gång,
musiken dämpar intrycken,
vill egentligen inte umgås idag,
inte med någon,
jag orkar inte vara mitt käcka jag,
orkar inte,
åter igen duger jag inte,
jag blir ständigt missförstådd,
jag fattar inte vad det är för fel,
fel på mig,
fel på världen,
varför finns jag?
jag undrar varför jag inte bara kan få vara den jag är,
varför jag aldrig får,
varför alla bara vill ändra på mig,
jämt, jämt, jämt,
jag orkar inte alla dessa krav,
jag orkar inte,
kan jag inte bara få vara jag… precis som jag är?
varför kan jag bara inte accepteras för den jag är?
landet “lagom” har brytit ned min kärna,
landet “lagom” har förtryckt mig hela mitt liv,
landet “lagom” är kallt och rått, hänsynslöst och grått,
landet “lagom” skulle behöva skrota all lagomhet,
landet “lagom” skulle behöva såna som mig… men landet
“lagom” och dess invånare försöker kväsa mig,
eliminera mig,
döda mitt väsen,
landet lagom vill inte ha mig,
jag är en avvikelse i systemet “lagom”,
jag är allt det som landet “lagom” inte vill se,
men jag finns…
och jag önskar landet “lagom” och dess invånare var lite snällare mot mig,
jag orkar inte mer,
låt mig få vara den jag är,

döda mig inte med alla era krav… jag orkar inte, jag orkar inte vara “lagom” i landet “Lagom”, min själ skriker av smärta, den vill inte mer…

English version:

I’m just sitting here,
I know there is a lot to do here,
but I cannot find me doing all that here,
do not want to do it right now,
I just want to be here
doing not that,
the desire does not come true,
the desire does not exist,
the desire is gone,
melancolia has taken over,
it just wants to be here,
right now,
musts are cutting hard,
knifes in my gut are cutting hard,
therefore I am only sitting here,
thinking instead of all that,
marveled of everything around,
peace does not exist,
today the ants have crawled under my skin,
restless and tired,
impressions are to many,
instantly,
the music dampens the impressions,
do not really want to hang with other’s today,
not with anyone,
I cannot be my happy self,
cannot cope,
again I cannot enjoy,
constantly misunderstood,
I do not understand what it’s wrong,
wrong with me,
wrong with the world,
why am I here?
I wonder why I can not only be who I am,
why i never get to be just who I am?
why everyone just wants to change me?
why do I even exist?
I can not meet all of these requirements,
I can not take it,
can i not just be me … just be me?
Why can not I just be accepted for who I am?
The country “Lagom” has broken down my core,
The country “Lagom” has oppressed me my whole life,
The country “Lagom” is cold and raw, ruthless and grey,
The country “Lagom” want to silence people like me,
why doesn’t the world see the ruthlessness of Sweden?
Don’t they see behind the scene? Of the ruthlessness of Swedish “Lagom”,
killing beings like me… bit by bit…
The country “Lagom” needs more people like me … but the country
“Lagom of Sweden” and its inhabitants are trying to swallow me,
eliminate me,
kill my being,
this country just does not want me,
I’m a deviation in the system “lagom”,
I’m all that the country “lagom” does not want to see,
but I’m there …
and all I ever wish is to be me,
but
the country “lagom” and its inhabitants are really unkind to me,
I cannot take it anymore,
please, let me be who I am,
not what you want me to be…

do not kill me with all your requirements … I cannot cope, I cannot be “laughable” in the country “Lagom of Sweden”, my soul screams of pain, it does not want to play the Swedish charades anymore …

Fuck Sweden forever. The worst country in the world… Don’t ever go to live in Sweden… there is nothing there you see… nothing for you or for me… I live here because of my family you see…

Bildkälla: http://img1.123freevectors.com/wp-content/uploads/new/people/489-free-vector-crowd-people-silhouettes-in-city.png

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,