The “gentleman’s” club Odd fellow – Sällskapet Odd fellow

Bert, tillhörde sällskapet Odd fellow. Han gick med 1997. Han trodde på Gud, men var inte avgjort Kristen. Hans fadder hos Odd fellow målade upp en fin bild om att de trodde på en allvetande, allskapare, där man inte skulle vara straffad och man skulle leva ett gott liv så tyckte han att det passade bra för hans del.
Han trivdes väldigt bra och hade en bra brödragemenskap och hade det härligt, men förstod inte hur kristet det var. Det gick under benämningen att det var en kristen loge.
När han blev sjuk blev han helad på en gång, det var dramatiskt. Han hade levt ute i världen och skulle bli helad. Han blev blixtinkallad till sin hematolog, han hade fått cancer som ledde till döden inom två-tre år. Han bad till sin söndagsskolegud och kände en oerhörd frid i hela kroppen. En vecka senare träffar han läkaren och hon ser honom i ögonen och säger att att hon inte begriper något, men cancern han hade var borta och inga spår fanns kvar. Hennes bedömning var att han hade en 40-årings kropp. Han blev blev frälst då. Han fick ta emot Jesus i sitt hjärta och han började se människor på ett annat sätt och började älska människor och pengarna var herrens numera. Det upplevde han dramatiskt. Denna livsförvandlig i förhållande till Odd fellow förändrade honom. Han var Kaplan och hade som Kaplan möjlighet att berätta egna tankar och idéer i 10-15 minuter på mötena, men det var inte så smart. Han trodde det skulle leda bröderna till tro. De var dock skeptiska. Korset för hedningarna är dårskap och korset blev underligt för dem.
Han försökte förmedla detta budskap till dem i 2 år. En tisdagskväll ringer distriktschefen (storsiren ansvarar för 42 000 bröder i Odd fellow, under honom finns 6 distrikt(distriktssire)), dvs distriktssiren, och berättar att det han berättar som Kaplan inte faller inom ramarna för Odd fellow. Han visste dock att han höll sig inom ramverket. Sedan kom det värsta och det var att de tyckte att hans kristna tro lyste igenom. Han skickar in sin vittnesbörd på en sida och hur han såg på sin tro. Han begärde då utträde. Det var enda sättet att få utträde, genom att skriva till högsta ledningen i Stockholm.

Odd follow call themselves a Christian club, however Bert, that was in the Odd fellow society since 1997 until he left them, thinks that it was his Christian faith that made it impossible for him to continue his membership. He meet God during his Odd fellow membership after he had gotten to know from the doctor he had cancer and would die within 2-3 years. After he got that information he prayed to his Sunday school God and felt enormous peace in his body. One week later, when he was at the doctor’s office again they said they could not find any traces of the cancer anymore. He had been miraculously cured. Since he was a Caplan at Odd fellow society he was allowed to speak about his expriences 10-15 minutes on the meetings. He did so for 2 years, hoping that the others also would find God. However, they didn’t, and he was questioned about it, they remained sceptic. One night the district manager (district sire?) called him up and said that what he was telling the others was outside the framework. But since he knew the rules he knew he was not outside the rules. They thought his Christian faith shine through. So he sent his testimony to the top management of Odd fellow and asked to leave the membership. This was the only way to leave Odd fellow society he says.

In this movie at YouTube you also learn the secrets of free masons, however it is in Swedish. However I have written a transcript of one of the testemony on my blog earlier, click here to come to the other article about the free masons/klicka här för att komma till artikeln om Frimurarna. I have written it in Swedish mainly. Use a translation tool. I also recommend a book by a Norweigan man about the Frimurarna (free masons) in that article.

Source: youtu.be/CZUPYLcBhu8