Maffian bakom oseriösa siter på Internet? Mafia behind problematic sites on the Internet?

Extrakoll.com listar privatpersoners uppgifter på Internet utan deras medgivande. Och vem som är ägare förefaller suspekt. Enda sättet att kontakta dem är via en advokatfirma, men den advokatfirman vet inte ens vilka Extrakoll.com. Det är bara för “syns skull”, för redan efter ett par dagar har den informationen byts ut, så inte ens den informationen var sann.

Extrakoll.com list private citizens information online without their consent. Who the owner is looks suspect. During the weekend the only contact information was to a lawyer firm. However this firm has nothing to do with this site. Strangly enough they lie about the contact information.

Wywallet.se har länkningar till denna hemsida, då extrakoll.com är kunder hos dem, men de vägrar ge ut uppgiften om deras kunder. Dags för en skatterevision om pengatvätt kanske? Jag fick i alla fall fram att Wywallet låg under Finansinspektionens tillsyn från deras egen hemsida. Extrakoll.com har inget företag registrerat i Sverige. Rikles A S driver siten enligt Loopias offentliga frågeformulär. Adressen går till Uruguay. Känns ju inte alls seriöst. Frågan är om det är en svensk som ligger bakom, men som försöker gömma sig långt bort på pappret? Dvs, de vill vara onåbara? Tyvärr är de onåbara. Kontaktinformationen är oseriös.

Rikles verkar vara ett vanligt efternamn. Det finns bloggare på nätet som varnar om att företaget är oseriöst.

Extrakoll.com publishes all people living in Sweden on the search engines. This is bad. I have not yet searched for any young kids, what if they publish them to? Imagine not being able to control that your home address and other personal stuff isn’t publicly available online. That is what this site is doing – refusing all inhabitants of Sweden the right to their integrity. Not everyone wants to be online. I think this is a unserious way to drive a buisness. Behind this company is Rikles A S according to the Whois. The contact information is useless, it doesn’t go anywhere to anyone who knows anything.

Rikles seems to be a surname. There are bloggers that warn about the company as being no good.

Om nu extrakoll gör sig onåbara för vanliga personer som inte vill ha sina privata identitetsuppgifter listade på Google pga dem så är det en omöjlighet, då själva företaget inte har några kontaktuppgifter på hemsidan.

Inte ens Datainspektionen kan få kontakt med extrakoll.com trots flera anmälningar från privatpersoner.

Not even Swedish Datainspektionen can get contact with extrakoll.com, even though they have received many complaints from private persons.

Även Yasni.se gör sig onåbara indirekt. De ger hej yxskaft svar till personer som vill ha uppgifterna borttagna. Uppgifterna tas aldrig bort såklart. Konstigt att svenska lagarna tillåter dessa siter. Staterna i världen borde gå samman och få bort sådana här siter som är en fara för ett rikets säkherhet.

Even Yasni.se makes them indirectly unavailable. They give useless replies to people who want to have their information removed. The information is never removed of course. Strange that Swedish law doesn’t do anything about these sites. The states in the world should remove sites like this, they are a threat to national security. All citizens do not want to be online, it is like walking naked online.

Nedan ser du kontaktinformationen till Yasni, enligt Nic.se.

According to NIC.se this is the website owner for Yasni.se: German organisation number is [DE]DE255995617. Mail is sruehl@yasni.se. They are located at Lyoner Strasse 14, zip code is 60528 in Frankfurt /Main. Since he feels he can publicize all of the Swedish population, then people odd to know the phone number. The phone number according to the source online is: +49.1718590953.

Vem har nytta av easy accessable information? Maffian såklart. För vad? Organiserad brottslighet såklart. Det är ett hot mot rikets säkerhet att svenska privatpersoner listas på Google fastän de inte ens har telefon eller andra kontaktuppgifter. En del kanske inte ens har använt Internet. Vad är det för ett konstigt land vi lever i?

Who wants easy accessible information? Mafia of course. Is organised crime behind these sites? I believe these sites are helping organised crime. They are a threat since they list people on Google, people who do not even have phones or other contact information other than that they actually live somewhere. Some might not even use the Internet. What kind of strange country do we live in?