Learn the secrets of Freemasons – Hemligheterna i Frimureri och andra slutna sällskap

This i tv-program on channel 10 where they interview people that have been Free masons and members of Odd fellow, before they decided to leave this gentleman’s clubs and tell the secrets of those to the world. It is in Swedish and Norweigan, so it can be difficult for those that do not speak the languge to understand. I have written a transcript in Swedish about the two former Free masons. You will just have to use a translate tool to know more about the occult, non Christian sermonies, that they use. Often death, skulls and murder are part of the rituals stadged in the free masons. They go from the light into darkness when they go “higher” up in the hierachy. For me it seems like they are making a transistion to the underground and to Satan. However, I do not think they really know who Satan is. I am guessing not many know about Satan, the theories out there are just wrong, but I won’t write about that in this article. However, they use scare tactics and so on to get people to reveal secrets, to confess, to tell things and so on.

Denna film handlar om Frimurarna. Vi får höra ett antal olika slutna sällskaps fd. medlemmar om ritualer, ockultism och eder med mordhot. Vi  får veta om deras hemligheter och tystnadslöften och varför de till slut gick ur dessa slutna sällskap.

Nedan har jag skrivit ned delar av en av berättelserna, som du får höra i videon längst ned.

Han blev tillfrågad av en medlem om han var intresserad av att bli frimurare. Efter 6 månader kallades han till ett möte för att få bli  medlem vid slutet på förra sekelskiftet. Man tackar ja med förbundna ögon, dvs. de köper “grisen i säcken”. Du vet inte vad som väntar dig.

När de kommer dit finns en Bibel med Johannesevangeliet uppslaget. Du får stå i ett kolsvart rum ett tag. Sedan kommer någon och slänger kedjor på golvet, sedan går de ut. Sedan kommer de in. De får skriva på tystnadslöfte. Ingen sa i förväg att man skulle avge tystnadslöfte.

De har en bindel för ögonen och en toffel på foten, för att vara så fattig som möjligt. De får fylla i när man är född och vad de heter osv. Det finns olika ritualer där olika roller repeterar vad som har sagts innan de får komma in i ett speciellt rum – s.k. logelokal.

De frågar om vilken religion han har. De ifrågasätter religionen på något vis. Han säger att han är Kristen. Sedan frågar de om de kan avsäga sig sin religion för Frimurarnas religion. De talar inte om vad deras religion är. De kan dock inte i förväg svara på vad du ska svara. Du kan svara både ja eller nej.

Präster svarar ofta att de kan byta bort sin religion. Han sa dock själv nej till att byta religion. Han tror att det kanske beror på att de tror det bara är något spel.

I tystnadslöftet så uttalas starka eder att ritualer inte ska avslöjas. I ederna ingår hot om död.

Citat: “[…]som sekreterare står man och läser Svenska Frimurares ed där det går ut på att om man avslöjar någonting om logen så skall eder hals blivit avhuggen, era inälvor kastade i havet och er kropp förbränd därmed att ingen skall överhuvudtaget veta vem ni har varit[…]”

Han tycker det är groteska eder.

Det är ungefär dessa formuleringar, även om de kanske inte  är exakt återgivna sägs av programledaren.

Mannen berättar att efter en ritual så tänds lysena och de kan se att cirka 50 personer har alla svärd riktade mot dig. Du ska då gå fram till altaret och böja knä. Du ska sedan upprepa eden som sekreteraren läser upp. Du ska dock förbinda dig osv. Efter det kommer ceremonimästaren fram med en handduk med blodfläck på och en skål som sätts under hakan. Sedan kommer ordförandemästaren bakifrån med en passare och hammare och slår symboliskt hål i halsen på dig, så att blodet symboliskt ska rinna ned i skålen. Det avslutar den ceremonin. Mannen tycker det är lite löjligt.

De nya Frimurarna kanske inte alltid förstår all denna symbolik.

Det förekommer många symboliska ritualer. Ex passaren “slår hål i halsen” och symboliserar att ditt blod rinner ned i skålen.

Det finns sk. ritualer med död symboliserat. Ex ska du läggas i en kista efter att ha blivit låtsasslagen i huvudet till döds tre gånger.

På altaret ligger dödskalle i ritualerna från tredje logen och uppåt. Mycket historier om Samuels tempel.

Symboliskt dras du exempelvis upp ur jorden. Många ritualer symboliserar återfödsel /pånyttfödelse.

Du går från ljuset ned i mörkret mellan fjärde och femte graden. Du får gå ned i acasiegången. De görs prover där nere, men han kommer inte ihåg allihop. Vid en trappa står tre män och pressar dig att tala om lösenordet från tredje graden, fast du inte får det, men du pressas till att göra det ändå.

Alla dina hemligheter som du en gång skrivit på ett papper bränns upp och alla är nöjda och glada.

Du får uppdrag att hämta olika saker i ritualerna. De försöker pressa dig på att avslöja saker du fått sagt att inte göra, men i ritualer händer det att dem skräms och de berättar i alla fall ex lösenorden.

Han gick upp i rang. Han var frälst 2002 och tack vare den klarade han av att gå ur logen. De bad till Jesus om hjälp om han skulle gå ur. Han var då förste sekreterare i logen. Han fick ångest efter det.

Många eder handlar om att mörda någon.

Hans sista kväll var då han knappt kände att han klarade av att göra dessa saker.

Denna fd. Frimurare tar helt avstånd ur Frimureriet och känner att de inte har med riktig Kristendom att göra. Han tycker det är oförenligt med kristen tro. De är främst ederna och tystnadslöftena som tycker är oförenligt med Kristendom. Han tycker det kändes som en klubb för herrars eget självförverkligande. Han tycker många ritualer är ockulta.

Man har noggrann kontroll över medlemmarnas svar och de bevaras för evigt i liggarna. Det finns inga rätta eller fel svar på deras frågor.

En del av de andra historierna berättar om hotbrev, repressalier och att de skickat brev till hans arbetsgivare osv. Andra loger har däremot inte gett några repressalier och andra har fått utträde utan problem enligt de olika metoder som finns. En av dem har skrivit en bok om Frimurarna. Många fruar med män medlemmar i “sekten” (min tolkning), har varit förskräckta över vad deras män sägs syssla med.

Roger Aase, frimurare av nionde graden i Norge, innan han gick ur sällskapet. Han gick ur pga. personliga skäl. Han skrev ett brev till stormästaren i Oslo och berättade om sitt problem med att rätta sig efter tron. Han hade ekonomiskt utanförskap. Han sa att han ville gå hem och skriva en bok om Frimurarnas hemligheter. Då sa Frimurarna till honom att det vågar han inte. Han sa, att då känner ni inte mig. Roger skrev boken “Frimurernes hemmeligheter”.

Bokinformation:

http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044807&b_id=599629

Du kan kunde boken här:

https://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4382905

Pdf att ladda ned:

https://tiotradexvret.files.wordpress.com/2017/02/frimurernes-hemmeligheter.pdf

ISBN: 8248908526

The link above no longer works/länken ovan fungerar inte längre, prova denna:

https://books.google.no/books/about/Frimurernes_hemmeligheter.html?id=IHA2AwEACAAJ&redir_esc=y

You can also find a pdf for download here:

https://tiotradexvret.files.wordpress.com/2017/02/frimurernes-hemmeligheter.pdf

Rogers utträde ur Frimurarlogen fick stor uppmärksamhet i Norge i TV2 och rikspress. Uppmärksamheten i media har varit både positiv och negativ. Han tyckte det var ovant att bli igenkänd. 2008 var Roger i TV och 2009 kom hans bok. Jag är inte bra på norska siffror, men jag tror han säger att det fanns 800 medlemmar i Frimurarna i Norge.

Se resten av historien på denna länk nedan.

Källa:
På Gränsen, kanal 10, Vi träffar utöver en frimurare av sjätte graden även Roger Aase, Frimurare av Ordens nionde graden när han gick ur, enligt denna YouTube-film. Bert var med i Odd Fellow i många år, även han berättar om det livet i filmen nedan.


Källa: youtu.be/CZUPYLcBhu8