What happens when your a-kassa runs out after 300 days?

Svenska finns längre ned… och du, den här artikeln skrevs 2013, men här hittar du ny info for arbetsgivare och ny info för arbetssökande. Om du deltagit i JOB, så hittar du information här.
Please note, this article is from 2013. But here is new info for employers
and new info for job seekers. After fullfilling JOB, you can find information here.

In Sweden the job seekers without a full-time job can have an insurance for unemployment. That insurance is named a-kassa. On top of that you can have private insurances for unemployment to, for those rules you have to contact the private actors in this area.

If you haven’t been a member when you turn unemployed then you are not entitled to a-kassa. You have to be a member for 12 months i most a-kassa organisations. However this might be different at your a-kassa, you need to check it out.

If you qualify, then you get 300 days of a-kassa. That is a so-called a-kasse-period.

Let’s say you haven’t gotten a new job and you have been unemployed so you are now running out of your 300 days of a-kassa. What happens now?

Well. If you now have been unemployed and your 300 days are running out this happens. 70 days prior to your a-kassa running out the a-kassa checks if you are entitled to another period. If you have children under the age of 18 the days turn into 450 a-kassa-days when you reach day number 300. This is good to know.

For many temps that work in periods you can have qualified to a new period of 300 days. When your days are running out they check if you have qualified to a new period. So when your 300 days run out and if you have qualified to a new period you get another 300 days based on the latest salaries average. You still get 450 days before you go on a new period when you have qualified for a new period, when you have children. I have checked that with my a-kassa.

What if you have not qualified for new days? Well, then you must have been registered as unemployed for 18 months and your 300 days most be at an end. Student period is “jumped”, your a-kassa is “frozen”. That means when the studies are completed you can have your a-kassa again. You can even be lucky enough to study 20 weeks half time on a-kassa, but you must apply and have it approved first. If you work some of those weeks, your days don’t tick. If you do not qualify for new days you have the chance of getting to JOB, that is Job och Utvecklingsgarantin. If you qualify to those rules, then you get Aktivitetsstöd, that is not a-kassa. That is another form of income you get named Aktivitetsstöd. This often means that you are offered some kind of activity.

There are 3 different phases of unemployment.

FAS 1 The first 150 days.

FAS2 The next 300 days after phase 1.

FAS3 This phase is entered after you have been unemployed for 450 days. Usually you are offered some form of FAS3 activity that doesn’t compete with other employments.

Okay, this was what happens after 300 days of a-kassa. I hope you got some answers.

I regel är en a-kassa-period 300 dagar, men om du har barn så adderas 150 dagar ytterligare och du får 450 dagar i slutet av din a-kassa-period(inklusive de 300 dagarna).

Heltidsstudier alt. CSN-finansierade studier är överhoppningsbara hos a-kassan, dock så är enkom CSN-finansierade studier överhoppningsbara vad gäller Försäkringskassans skyddade inkomstuppgifter, sk. SGI. A-kassan kräver dock att studierna är på heltid för att studietiden ska vara överhoppningsbar. Du måste ha avslutat eller avbrytit dina studier för att få återgå till a-kassan efter studier.

Om du inte kvalificerat dig för en ny a-kasseperiod, när dina dagar tar slut, så kan du få möjlighet att ingå i JOB, Jobb och utvecklingsgarantin.

Hos a-kassan kan du ansöka om att studera deltid i upp till 20 veckor, oavsett studienivå. Kan vara bra att veta! Använd din arbetslöshet på bästa sätt för att öka dina chanser!

Det finns tre faser av arbetslöshet i Sverige.

FAS 1 De första 150 dagarna.

FAS2 De följande 300 dagarna, när du passerat fas 1.

FAS3 Efter att ha varit helt arbetslös i totalt 450 dagar hamnar du i Fas 3. Ofta blir du erbjuden någon slags aktivitet som inte konkurrerar med vanliga anställningar.

Du kan läsa mer på sidorna listade nedan.

Teckning föreställandes en fundersam person som undrar vad som händer efter 300 dagar med ersättningen från a-kassan. Drawing portraiting a person wondering what happens with a-kassa after 300 days. Copyright livingforum.wordpress.com.
Teckning föreställandes en fundersam person som undrar vad som händer efter 300 dagar med ersättningen från a-kassan. Drawing portraiting a person wondering what happens with a-kassa after 300 days. Copyright livingforum.wordpress.com.

Source 20130117:https://www.internetkassan.nu/51/Index.aspx?id=211

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jobb-_och_utvecklingsgarantin